Enyingi Református Egyházközség

 
 

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Szegény gazdagok

Iván Géza / 2021-02-28 10:08:43

Igemagyarázat böjt 2. vasárnapján Jakab levele 5. részének első hét verse alapján.

Jakab 5,1-7:

 

„Most tehát, ti, gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt! Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is.

 

Íme, a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, az égre kiált, és az aratók panasza eljutott a Seregek Urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön és tobzódtatok, hizlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek.

 

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap.” 

tovább

Legyünk készen!

Iván Géza / 2020-11-29 10:31:15


Enying, 2020. november 29.
Ádvent első vasárnapja

a 14. istentisztelet nélküli nap


Lekció: Jakab levele 2. részének 14-26. versei: A cselekedetek és a hit


Textus: Máté evangéliuma 25. részének 31.és 36. versei:

 

Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.


A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz:

 

- Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.

 


 

 

tovább

Jézus nem személyválogató - és Te?

Iván Géza / 2020-11-22 10:26:32

Vasárnapi igemagyarázat
Textus (Alapige): Jakab levele 2. rész, 1-5. versek
(2020. november 22.)

Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók.

Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki:

- Te ülj ide kényelmesen, - a szegényhez pedig így szóltok:

- Te állj oda, - vagy:
- Ülj le ide a zsámolyomhoz,

nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká?

 

Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim: vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért?"

 

tovább

Hallgasd, értsd, éld!

Iván Géza / 2020-11-15 15:15:09

Igemagyarázat
Jakab levele 1. részének 19-27 versei alapján
(2020. november 15.)

Textus: Jakab levele 1,19-27

Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.

 

Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát.

 

Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.

 

Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.

 


tovább

Nyáresti orgonamuzsika

Iván Géza / 2020-08-19 14:01:43

Szeretettel várjuk augusztus 23-án 19 órakor kezdődő hangversenyünkre.

 

A belépés ingyenes, a perselyadományokat templomunk felújítására fordítjuk.

 

tovább

Az Úr pedig Lélek

Iván Géza / 2020-05-30 13:14:07

 

Szeretettel várjuk Pünkösdi ünnepi istentiszteletünkre iskolánk Hajdú Zoltán termébe

vasárnap 10.30-kor a 100 évnél fiatalabbakat és

hétfőn 10.30-kor a 65 évnél fiatalabbakat!

 

 

tovább

Védekezési szabályzat

Iván Géza / 2020-05-30 11:50:35

Gyülekezetünk járvány elleni védekezési szabályzata

 

 

Hálát adunk Istennek, hogy a már több mint két hónapon át tartó koronavírus-járvány idején megtartott bennünket, és ha egyelőre még korlátozások mellett is, de újraindulhat gyülekezetünk közösségi élete - legalábbis a gyülekezetünk központi és legfontosabb eleme: az istentisztelet.

 

Folytatás:

 

tovább

Távolról is közel vagyunk

Iván Géza / 2020-05-10 09:28:15

vasárnapi igemagyarázat

Enying,
2020. május 10.
a 10. istentisztelet nélküli nap

Textus: Filippi 2,1-8

 

Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.

 

Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.

 

Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

 

tovább

Atyai ajándék

Iván Géza / 2020-05-03 09:33:29

vasárnapi igemagyarázat

Enying,
2020. május 3. Anyák napja

a 9. istentisztelet nélküli nap

Textus: Lukás 2, 41-52

 

Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a páska ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az útitársak között van, elmentek egynapi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein.

Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá:

- Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én kétségbeesetten kerestünk téged.

Ő pedig így válaszolt:

- Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?

Ők azonban a nekik adott választ nem értették.

Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében,

Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.

 

 

tovább

Higgy bátran!

Iván Géza / 2020-04-26 10:05:08

vasárnapi igemagyarázat

Enying,
2020. április 26.
a 8. istentisztelet nélküli nap

Textus: Lukács 8,40-56

 

Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy tizenkét éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta Jézust. Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hátulról megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérzése. Jézus ezt kérdezte:
[Nyomtatható változatban a bejegyzés alján]

tovább