Enyingi Református Egyházközség

 

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Ne ítéljetek!

Iván Géza / 2021-03-14 11:29:23

Igemagyarázat böjt 4. vasárnapján
(2021. március 14.)

Koronavírus megbetegedés miatt nem készült felvétel.

"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!"
(Máté evangéliuma 7. rszének 1. verse)


Vicces kisfilmek köröznek ezzel a címmel: „Ne ítélj elhamarkodottan!”. Láthatunk például egy féltékeny embert, de kiderül, hogy a felesége nem azért ölelt meg valakit, mert megcsalja, hanem mert éppen nyert egy autót. Ma, amikor az időt úgy képzeljük el, mint egy mérőszalagot, amikor minden egyenértékűvé vált, akkor az is egy közkeletű üzenet, hogy bármiből lehet jó is és rossz is. Éppen ezért ma nehéz jól értelmeznünk ezt az igét...

Folytatáshoz kattints ide:

tovább

Intés türelemre

Iván Géza / 2021-03-07 12:28:27

Alapige: Jakab 5, 7-11 (Jakab levele 5. részének 7-től 11. verséig tartó igeszakasz):

 

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.

 

Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.

 

Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen az igenetek igen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek.

 

tovább

Szolgálati közlemény

Iván Géza / 2021-02-28 10:31:25

A járvány miatt és idősebb testvéreink megóvása érdekében úgy döntöttünk, hogy böjt 2. vasárnapjától a templomi istentiszteleteinket határozatlan ideig ismét felfüggesztjük.

 

Helyette az eddig használt felületeinken jelentkezünk rövid igemagyarázatokkal. Kérjük a testvéreket, hogy tartsák be az járványügyi előírásokat, és jelentkezzenek védőoltásra.

 

"Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!" (János 13,34)

 

Kiss Gábor gondnok és Iván Géza lelkész

 

A következőkben Falus András immunológussal készített interjút olvashatják:

tovább

Szegény gazdagok

Iván Géza / 2021-02-28 10:08:43

Igemagyarázat böjt 2. vasárnapján Jakab levele 5. részének első hét verse alapján.

Jakab 5,1-7:

 

„Most tehát, ti, gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt! Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is.

 

Íme, a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, az égre kiált, és az aratók panasza eljutott a Seregek Urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön és tobzódtatok, hizlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek.

 

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap.” 

tovább

Legyünk készen!

Iván Géza / 2020-11-29 10:31:15


Enying, 2020. november 29.
Ádvent első vasárnapja

a 14. istentisztelet nélküli nap


Lekció: Jakab levele 2. részének 14-26. versei: A cselekedetek és a hit


Textus: Máté evangéliuma 25. részének 31.és 36. versei:

 

Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.


A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz:

 

- Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.

 


 

 

tovább

Jézus nem személyválogató - és Te?

Iván Géza / 2020-11-22 10:26:32

Vasárnapi igemagyarázat
Textus (Alapige): Jakab levele 2. rész, 1-5. versek
(2020. november 22.)

Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók.

Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki:

- Te ülj ide kényelmesen, - a szegényhez pedig így szóltok:

- Te állj oda, - vagy:
- Ülj le ide a zsámolyomhoz,

nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká?

 

Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim: vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért?"

 

tovább

Hallgasd, értsd, éld!

Iván Géza / 2020-11-15 15:15:09

Igemagyarázat
Jakab levele 1. részének 19-27 versei alapján
(2020. november 15.)

Textus: Jakab levele 1,19-27

Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.

 

Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát.

 

Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.

 

Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.

 


tovább

Nyáresti orgonamuzsika

Iván Géza / 2020-08-19 14:01:43

Szeretettel várjuk augusztus 23-án 19 órakor kezdődő hangversenyünkre.

 

A belépés ingyenes, a perselyadományokat templomunk felújítására fordítjuk.

 

tovább

Az Úr pedig Lélek

Iván Géza / 2020-05-30 13:14:07

 

Szeretettel várjuk Pünkösdi ünnepi istentiszteletünkre iskolánk Hajdú Zoltán termébe

vasárnap 10.30-kor a 100 évnél fiatalabbakat és

hétfőn 10.30-kor a 65 évnél fiatalabbakat!

 

 

tovább

Védekezési szabályzat

Iván Géza / 2020-05-30 11:50:35

Gyülekezetünk járvány elleni védekezési szabályzata

 

 

Hálát adunk Istennek, hogy a már több mint két hónapon át tartó koronavírus-járvány idején megtartott bennünket, és ha egyelőre még korlátozások mellett is, de újraindulhat gyülekezetünk közösségi élete - legalábbis a gyülekezetünk központi és legfontosabb eleme: az istentisztelet.

 

Folytatás:

 

tovább