Enyingi Református Egyházközség

 
 

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Nyáresti orgonamuzsika

Iván Géza / 2020-08-19 14:01:43

Szeretettel várjuk augusztus 23-án 19 órakor kezdődő hangversenyünkre.

 

A belépés ingyenes, a perselyadományokat templomunk felújítására fordítjuk.

 

tovább

Az Úr pedig Lélek

Iván Géza / 2020-05-30 13:14:07

 

Szeretettel várjuk Pünkösdi ünnepi istentiszteletünkre iskolánk Hajdú Zoltán termébe

vasárnap 10.30-kor a 100 évnél fiatalabbakat és

hétfőn 10.30-kor a 65 évnél fiatalabbakat!

 

 

tovább

Védekezési szabályzat

Iván Géza / 2020-05-30 11:50:35

Gyülekezetünk járvány elleni védekezési szabályzata

 

 

Hálát adunk Istennek, hogy a már több mint két hónapon át tartó koronavírus-járvány idején megtartott bennünket, és ha egyelőre még korlátozások mellett is, de újraindulhat gyülekezetünk közösségi élete - legalábbis a gyülekezetünk központi és legfontosabb eleme: az istentisztelet.

 

Folytatás:

 

tovább

Távolról is közel vagyunk

Iván Géza / 2020-05-10 09:28:15

vasárnapi igemagyarázat

Enying,
2020. május 10.
a 10. istentisztelet nélküli nap

Textus: Filippi 2,1-8

 

Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.

 

Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.

 

Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

 

tovább

Atyai ajándék

Iván Géza / 2020-05-03 09:33:29

vasárnapi igemagyarázat

Enying,
2020. május 3. Anyák napja

a 9. istentisztelet nélküli nap

Textus: Lukás 2, 41-52

 

Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a páska ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az útitársak között van, elmentek egynapi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein.

Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá:

- Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én kétségbeesetten kerestünk téged.

Ő pedig így válaszolt:

- Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?

Ők azonban a nekik adott választ nem értették.

Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében,

Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.

 

 

tovább

Higgy bátran!

Iván Géza / 2020-04-26 10:05:08

vasárnapi igemagyarázat

Enying,
2020. április 26.
a 8. istentisztelet nélküli nap

Textus: Lukács 8,40-56

 

Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy tizenkét éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta Jézust. Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hátulról megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérzése. Jézus ezt kérdezte:
[Nyomtatható változatban a bejegyzés alján]

tovább

2020. április 26-i hirdetések

Iván Géza / 2020-04-26 10:02:04

-      Tovább folytatódik templomunk belsejének a felújítása. A bejárathoz közelebb eső boltívek hamarosan eredeti pompájukban fognak tündökölni. Ezek a munkák nem olyan látványosak, mint a tetőfelújítás. A vakolat mögül viszont rendre előbukkannak olyan látványos repedések, amik az előzetes statikai felmérések és terepbejárások során rejtve voltak. Az elnyert pályázati támogatás feletti önerős fejlesztéseink is folytatódnak (elektromos vezetékfelújítás és csapadékvíz elvezetése).

-      Köszönjük szépen az eddig ez utóbbi munkálatokra beérkezett adományaikat.tovább

2020. április 19-i hirdetéseink

Iván Géza / 2020-04-19 12:30:56

-      Tegnap - természetesen a biztonsági előírások szigorú betartása mellett - munkaakciót tartottunk a temetőnkben. Köszönet illeti részt vevő testvéreinket. (Temetőnk 5 hektáros területén nem volt nehéz távolságot tartanunk egymástól.)

 

-      Tovább folytatódik templomunk belsejének a felújítása. A bejárathoz közelebb eső boltívek hamarosan eredeti pompájukban fognak tündökölni. Ezek a munkák nem olyan látványosak, mint a tetőfelújítás. A vakolat mögül viszont rendre előbukkannak olyan látványos repedések, amik az előzetes statikai felmérések és terepbejárások során rejtve voltak. Az elnyert pályázati támogatás feletti önerős fejlesztéseink is folytatódnak (elektromos vezetékfelújítás és csapadékvíz elvezetése).

tovább

A félreértések elkerülése végett

Iván Géza / 2020-04-19 10:29:12

Vasárnapi igemagyarázat


Textus (alapige): Máté 16,5-12

 

Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk:

- Vigyázzatok, és óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától! Ők pedig így gondolkodtak magukban:

- Nem is hoztunk kenyeret!

Tudva ezt Jézus, így szólt hozzájuk:

- Miért gondolkodtok magatokban azon, ti kicsinyhitűek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az ötezer ember öt kenyerére, és arra, hány kosárra valót szedtetek össze? A négyezer ember hét kenyerére sem emlékeztek, és arra sem, hány kosár maradékot szedtetek össze? Miért nem értitek meg, hogy én nem kenyérről beszéltem nektek? Óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától!


Ekkor megértették: nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától.

 

tovább

Tamás

Iván Géza / 2020-04-13 09:31:55

 

 

 

Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá:

- Láttuk az Urat.

Ő azonban ezt mondta nekik:

- Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.

Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta:

- Békesség nektek!

Azután így szólt Tamáshoz:

- Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!

Tamás pedig így felelt:

- Én Uram és én Istenem!

Jézus így szólt hozzá:

- Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.


János evangéliuma 20, 24-28

 

[Nyomtatható változat (pdf és rtf) az oldal alján.]


tovább