Enyingi Református Egyházközség

 
 

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Közösségbe hív

Iván Géza / 2020-04-12 10:30:32

2020. április 12. Húsvét vasárnap

János evangéliuma 20, 11-18:


Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá:

- Asszony, miért sírsz? - Ő ezt felelte nekik:

- Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették. - Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá:

- Asszony, miért sírsz? Kit keresel? - Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá:

- Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom.

Jézus nevén szólította:

- Mária! - Az megfordult, és így szólt hozzá héberül:

- Rabbuni! - ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki:

- Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki.

 

[A nyomtatható változatot az oldal alján leli.]

tovább

Via crucis

Iván Géza / 2020-04-10 22:49:41

 

Szotyori Nagy Gábor orgonaművész, a Tinódi egykori tanára, a Nyáresti Orgonamuzsika koncertjeink szíve és keze három napja a fasori református templomban adta elő Liszt Ferenc Via crucis c. passióját.

 

 

tovább

Azt mondják...

Iván Géza / 2020-04-10 22:25:26

tovább

Átültetett!

Iván Géza / 2020-04-10 20:18:44

nagypénteki igemagyarázat

Enying, 2020. április 10. Nagypéntek
4. istentisztelet nélküli ünnepnap

Textus (alapige):
Lukács evangéliuma 23. részének 44-49. verse

 

Tizenkét órától három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott:

- Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!

És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt:

- Ez az ember valóban igaz volt.

És az egész sokaság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Jézus ismerősei pedig mindnyájan és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt.

 

tovább

Van MÁS! (virágvasárnapi igemagyarázat)

Iván Géza / 2020-04-05 12:26:33

Textus (alapige):
Máté evangéliuma 21. részének 1-7 verse

 

„Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik:

 

- Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat.

 

Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:

 

„Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján."

 

A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig felült rá."

 

tovább

Nem marad el minden!

Iván Géza / 2020-04-02 11:55:37

 

Kedves Testvérünk!


A fizikai közösségünk átmeneti hiánya a lelki kapcsolataink megerősítését is szolgálhatja. Gyülekezetünk közösségi oldalán minden nap közzéteszünk egy igét, és az ahhoz fűzött igemagyarázatot. A rendszeres igeolvasás és imádság által gyakorolhatjuk tovább, amit eddig gyülekezeti közösségünkben végeztünk.

Olvassuk együtt a Bibliát!tovább

Vasárnapi áhitat (2020. március 29.)

Iván Géza / 2020-03-29 12:14:31

Textus (alapige):

Példabeszédek könyve 29.részének 18. versének első fele

„Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de…”

 


tovább

Vasárnapi igehirdetés (2020. március 22.)

Iván Géza / 2020-03-22 11:46:06

Dönts a kereszt mellett!

Enying, 2020. március 22.

Lekció (olvasmány): Apostolok Cselekedetei 26. részének 23-24. versei:
„…a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni népének és a pogányoknak. – Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Fesztusz hangosan így kiáltott:
– Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz.”


Textus (igehirdetés alapigéje): Pál apostol első levele a korinthusiakhoz, 1. részének 18. és 23-24. versei:
„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje… mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége.” tovább

Enyingi Ökumenikus Esték

Iván Géza / 2020-01-20 13:50:50tovább

Ünnepeljünk együtt Karácsonykor

Nádasdi Péter / 2019-12-09 22:11:07

tovább