Enyingi Református Egyházközség

 

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Higgy bátran!

Iván Géza / 2020-04-26 10:05:08

vasárnapi igemagyarázat

Enying,
2020. április 26.
a 8. istentisztelet nélküli nap

Textus: Lukács 8,40-56

 

Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy tizenkét éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta Jézust. Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hátulról megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérzése. Jézus ezt kérdezte:
[Nyomtatható változatban a bejegyzés alján]

tovább

2020. április 26-i hirdetések

Iván Géza / 2020-04-26 10:02:04

-      Tovább folytatódik templomunk belsejének a felújítása. A bejárathoz közelebb eső boltívek hamarosan eredeti pompájukban fognak tündökölni. Ezek a munkák nem olyan látványosak, mint a tetőfelújítás. A vakolat mögül viszont rendre előbukkannak olyan látványos repedések, amik az előzetes statikai felmérések és terepbejárások során rejtve voltak. Az elnyert pályázati támogatás feletti önerős fejlesztéseink is folytatódnak (elektromos vezetékfelújítás és csapadékvíz elvezetése).

-      Köszönjük szépen az eddig ez utóbbi munkálatokra beérkezett adományaikat.tovább

2020. április 19-i hirdetéseink

Iván Géza / 2020-04-19 12:30:56

-      Tegnap - természetesen a biztonsági előírások szigorú betartása mellett - munkaakciót tartottunk a temetőnkben. Köszönet illeti részt vevő testvéreinket. (Temetőnk 5 hektáros területén nem volt nehéz távolságot tartanunk egymástól.)

 

-      Tovább folytatódik templomunk belsejének a felújítása. A bejárathoz közelebb eső boltívek hamarosan eredeti pompájukban fognak tündökölni. Ezek a munkák nem olyan látványosak, mint a tetőfelújítás. A vakolat mögül viszont rendre előbukkannak olyan látványos repedések, amik az előzetes statikai felmérések és terepbejárások során rejtve voltak. Az elnyert pályázati támogatás feletti önerős fejlesztéseink is folytatódnak (elektromos vezetékfelújítás és csapadékvíz elvezetése).

tovább

A félreértések elkerülése végett

Iván Géza / 2020-04-19 10:29:12

Vasárnapi igemagyarázat


Textus (alapige): Máté 16,5-12

 

Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk:

- Vigyázzatok, és óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától! Ők pedig így gondolkodtak magukban:

- Nem is hoztunk kenyeret!

Tudva ezt Jézus, így szólt hozzájuk:

- Miért gondolkodtok magatokban azon, ti kicsinyhitűek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az ötezer ember öt kenyerére, és arra, hány kosárra valót szedtetek össze? A négyezer ember hét kenyerére sem emlékeztek, és arra sem, hány kosár maradékot szedtetek össze? Miért nem értitek meg, hogy én nem kenyérről beszéltem nektek? Óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától!


Ekkor megértették: nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától.

 

tovább

Tamás

Iván Géza / 2020-04-13 09:31:55

 

 

 

Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá:

- Láttuk az Urat.

Ő azonban ezt mondta nekik:

- Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.

Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta:

- Békesség nektek!

Azután így szólt Tamáshoz:

- Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!

Tamás pedig így felelt:

- Én Uram és én Istenem!

Jézus így szólt hozzá:

- Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.


János evangéliuma 20, 24-28

 

[Nyomtatható változat (pdf és rtf) az oldal alján.]


tovább

Közösségbe hív

Iván Géza / 2020-04-12 10:30:32

2020. április 12. Húsvét vasárnap

János evangéliuma 20, 11-18:


Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá:

- Asszony, miért sírsz? - Ő ezt felelte nekik:

- Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették. - Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá:

- Asszony, miért sírsz? Kit keresel? - Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá:

- Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom.

Jézus nevén szólította:

- Mária! - Az megfordult, és így szólt hozzá héberül:

- Rabbuni! - ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki:

- Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki.

 

[A nyomtatható változatot az oldal alján leli.]

tovább

Via crucis

Iván Géza / 2020-04-10 22:49:41

 

Szotyori Nagy Gábor orgonaművész, a Tinódi egykori tanára, a Nyáresti Orgonamuzsika koncertjeink szíve és keze három napja a fasori református templomban adta elő Liszt Ferenc Via crucis c. passióját.

 

 

tovább

Azt mondják...

Iván Géza / 2020-04-10 22:25:26

tovább

Átültetett!

Iván Géza / 2020-04-10 20:18:44

nagypénteki igemagyarázat

Enying, 2020. április 10. Nagypéntek
4. istentisztelet nélküli ünnepnap

Textus (alapige):
Lukács evangéliuma 23. részének 44-49. verse

 

Tizenkét órától három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott:

- Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!

És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt:

- Ez az ember valóban igaz volt.

És az egész sokaság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Jézus ismerősei pedig mindnyájan és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt.

 

tovább

Van MÁS! (virágvasárnapi igemagyarázat)

Iván Géza / 2020-04-05 12:26:33

Textus (alapige):
Máté evangéliuma 21. részének 1-7 verse

 

„Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik:

 

- Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat.

 

Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:

 

„Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján."

 

A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig felült rá."

 

tovább