Enyingi Református Egyházközség

 
 

Védekezési szabályzat

2020-05-30 11:50:35 / Iván Géza

Gyülekezetünk járvány elleni védekezési szabályzata

 

 

Hálát adunk Istennek, hogy a már több mint két hónapon át tartó koronavírus-járvány idején megtartott bennünket, és ha egyelőre még korlátozások mellett is, de újraindulhat gyülekezetünk közösségi élete - legalábbis a gyülekezetünk központi és legfontosabb eleme: az istentisztelet.

 

Folytatás:

 

 

 

Nagy öröm számunkra, hogy 2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával az országban mindenhol újra engedélyezetté vált az istentiszteletek és egyéb gyülekezeti alkalmak megtartása. Mivel azonban a gyülekezeti élet csak a fokozatosság elve szerint térhet vissza korábbi medrébe, szükséges meghatározni az előttünk álló időszakra vonatkozóan a közösségi élet szabályait.

 

Ezt nem csak a saját jól felfogott érdekünk kívánja így, hanem a világi és egyházi felsőbbség is.

 

Gyülekezetünk elnöksége (lelkipásztor és gondnok) a presbitériummal és iskolaigazgatóval közösen az alábbi szabályok meghozatalával kívánja egyházközségünk tagjait hozzásegíteni az új helyzetben való eligazodáshoz.

 

Általános szabályok:

 

- Az istentisztelet, ill. gyülekezeti alkalom helyét (iskolánk díszterme) az alkalom előtt és után fertőtlenítjük. Különös gondot kell fordítanunk a kilincsek, korlátok, mellékhelyiségek fertőtlenítésére.

 

- A perselypénz megszámolását az istentisztelet után védőkesztyűben végzik a presbiterek.

 

- A csoportosulások elkerülése érdekében mindkét ajtót megnyitjuk, és a

szellőzés érdekében az alkalmak idejére nyitva hagyjuk.

 

- Az istentiszteleteken és egyéb gyülekezeti alkalmakon - az egy háztartásban élők kivételével

1,5 m-es védőtávolság megtartása szükséges.

 

- A díszterem folyosóján kézfertőtlenítőt helyezünk el.

 

- Belépéskor és távozáskor ajánlott az ajtókban elhelyezett fertőtlenítőszerek használata.

 

- Az alkalmakon csak szájmaszkkal, sállal vagy kendővel eltakart arccal vehetnek részt a gyülekezet tagjai. A szájmaszk viselése alól csak a szolgálatot végző lelkipásztor és kántor jelent kivételt, de ők is csak a beszéd és liturgia végzésének idejére.

 

- Közös énekeskönyvek nem használhatók, hirdetési anyag nem osztható ki. Az istentiszteleteken és gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni.

 

 

A gyülekezetünkben tervezett alkalmakkal kapcsolatos tudnivalók:

 

1.  Istentiszteletet vasárnap és ünnepnap de. 10.30-kor,

 

2.  A biztonsági előírások 4 m2 területet kívánnak meg személyenként egy helyiségben. A templomfelújtás miatt iskolánk Hajdú Zoltán termében tartjuk majd az istentiszteleteket, ahol a szabályok betartásával legfeljebb 30 fő tartózkodhat.

 

3. Mivel a védőtávolság megtartása a gyermekekre is vonatkozik, gyermek-istentiszteleteket csak jó időjárás esetén tudunk tartani a szabadban.

 

4. Bibliaórákról később döntünk - a szabadban, a szokott, péntek 14.30 órai időpontban indulnak majd újra.

 

5.  Úrvacsorát külön kis kelyhekből veszünk majd, az előre felvágott kenyeret mindenki maga veszi majd el, nem a lelkész osztja. Pünkösd vasárnap a 65 év felettieket, hétfőn pedig a 65 év alattiakat várjuk szeretettel.

 

6.  Keresztelés, esketést, temetési szolgálatot a megfelelő biztonsági szabályok megtartása mellet végzünk.

 

7.  Az idénre tervezett egyéb programjainkat: gyülekezeti kirándulásokat, az „ottalvós" és bejárós gyermek- és ifjúsági táborainkat, családos játszóházakat még bizonytalan ideig felfüggesztjük.

 

8.  A presbiteri gyűléseket a fenti szempontok alapján újra személyes találkozások által folytatjuk.

 

A szabályzat az alábbi linkekről rtf. és pdf. formátumban is letölthető:

 

 

Csatolt dokumentumok
Szabályzat - pdf. ( 235.2 KB )
Szabályzat - rtf. ( 79.3 KB )